DeckLink

Mac, Windows ve Linux i?in dünyan?n en yüksek performansl? capture kartlar?

DeckLink capture cards

DeckLink capture ve playback kartlar? her gün; Hollywood uzun metrajl? filmlerin yap?m?nda, televizyon dizilerinde, müzik videolar?nda, reklam filmlerinde ve daha fazlas? i?in kullan?lmaktad?r. 12G‑SDI ve 8K deste?i gibi en son teknolojiyi i?eren DeckLink kartlar?yla en yüksek kalitede videoya sahip olabilir ve di?er tüm kartlardan ?ok daha fazla uygulama ve platformlarla ?al??abilirsiniz. Her DeckLink PCIe kart? Mac, Windows ve Linux bazl? bilgisayarlara ve sunuculara yüklenebilir ve en yüksek seviyede esneklik sunar.

Yetkili Bayiler

Post Prodüksiyon i?in mükemmel

SD, HD, Ultra HD, 4K ve 8K

?stedi?iniz her türlü video format? ve ??zünürlü?ü ile ?al???n. DeckLink kartlar? kameralardan, ünitelerden ve canl? video sinyallerinden gelen videoyu do?rudan DaVinci Resolve gibi kurgu, efekt ve tasar?m yaz?l?mlar?na capture yapman?z? mümkün k?l?yor. DeckLink kartlar? se?ti?iniz modele ba?l? olarak, günümüzün en yüksek kalitedeki film, televizyon ve reklam filmi post prodüksiyonlar?nda kullan?lan formatlar?n tamam?n? destekler. Sundu?u ?zellikler aras?nda 12‑bit RGB deste?i ile derin renk ve yüksek dinamik aral?kl? ?al??malar i?in 4:4:4 g?rüntü kalitesi, saniyede 60 kareye kadar yüksek kare h?z? deste?i, stereoskopik 3D ve daha fazlas? bulunur. Profesyonel SDI monit?rleri, HDMI televizyonlar? ve hatta dijital sinema projekt?rlerini kullanarak, kurgu ve renk derecelendirme yaz?l?mlar?nda kusursuz izleme i?in hem dosya hem de bant bazl? i? ak??lar?n? destekleyecek farkl? DeckLink modelleri bulunur.

Post Production

Tercih Etti?iniz Modeli Se?in

Her i? i?in mükemmel bir DeckLink modeli mevcuttur. Yüksek performansa sahip DeckLink 8K Pro ve DeckLink 4K Extreme 12G modelleri, Ultra HD ve 8K kalite i?in geli?mi? en son 12G teknoloji i?erir. Ayr?ca farkl? kombinasyonlarda SDI, analog ve HDMI ba?lant?lara sahip olan 1.5G, 3G, 6G ve 12G‑SDI modelleri aras?ndan se?ebilirsiniz. Birden fazla kaynaktan ayn? anda capture ve playback yapabilmeniz i?in tek bir kart kullanman?za olanak sa?layan ?ok kanall? modelleri dahi mevcuttur. Tüm modelleri; deck, monit?r, projekt?r ve daha fazlas? gibi profesyonel broadcast ekipmanlar?yla tam uyumluluk sunan embedded (g?mülü) SDI ses deste?i i?erir.
DeckLink modelleri hakk?nda daha fazla bilgi >

DeckLink shields
DeckLink models

En Yüksek Kalitede Ba?lant?lar

Her bir DeckLink kart? yüksek kalitede ba?lant?lara sahip oldu?undan, hi?bir bozulma i?ermeyen video ve ses sunar ve en ?e?itli profesyonel SDI ekipman ile de uyumludur. DeckLink 8K Pro modeli quad link 12G‑SDI format?n? i?erir, ancak di?er modelleri single ve dual link 6G ve 12G‑SDI, veya single link 3G‑SDI formatlar?n? i?erir. Bunlara ek olarak, baz? DeckLink kartlar? profesyonel analog component, S-video ve composite ba?lant?lar i?erir. Ayr?ca 2 adet AES/EBU kanal ve 4 adet dengeli analog ses giri? ve ??k?? kanal? da i?erir. Tüm modelleri black burst/tri-sync referans ve serial deck kontrolü i?erir. 6G ve 12G‑SDI kartlar? üzerinde bulunan ?oklu h?z ba?lant?lar?; tüm SD, HD ve Ultra HD formatlar?yla ?al??may? sa?lamak üzere format? otomatik olarak alg?layarak h?z de?i?tirir. Geli?mi? teknoloji i?eren DeckLink 8K Pro ve DeckLink 4K Extreme 12G modelleri, ek yüksek ??zünürlüklü DCI formatlar?n? ve daha yüksek kare h?zlar?n? destekler.

Connections

Rakipsiz Video Kalitesi

DeckLink; ProRes ve DNxHD gibi s?k??t?r?lm?? video formatlar?na ek olarak 10‑bit s?k??t?r?lmam?? YUV ve 12‑bit RGB video ile de ?al??man?z? sa?lar. S?k??t?r?lmam?? video ile ?al???rken, tüm g?rüntüler hi?bir kalite kayb?na u?ramadan, kayna??n matematiksel a??dan kusursuz olan piksel piksel klonlanm?? halidir. B?ylece mümkün olan en yüksek kalitede ?al??t???n?z?n güvencesine sahip oluyorsunuz. Ye?il perde ?al??malar? yaparken daha keskin keyleme i?lemine, daha net olan birle?tirilmi? g?rüntülere, üstün renk düzeltme imkan?na ve fazlas?na sahip olun.

Click and drag
Click and drag

Geli?mi? Video Teknolojisi

Tüm SD ve HD‑SDI ekipman ile tam uyumlulu?unuzu sürdürerek tam ??zünürlüklü Ultra HD, 4K ve hatta 8K videoda capture ve playback yapabilmeniz i?in, en son teknoloji olan 6G‑SDI ve 12G‑SDI formatlar?na sahip olun! Bu standart, 1080 HD video ??zünürlü?ünün 16 kat?na kadar daha yüksek ??zünürlüktedir ve devasa 7690 x 4320 g?rüntü boyutundad?r. DeckLink SDI 4K ve DeckLink Studio 4K modelleri 6G‑SDI format?n? i?erir. Geli?mi? DeckLink 8K Pro modeli ise quad link 12G‑SDI’ya sahiptir. DeckLink 4K Extreme 12G modeli daha yüksek renk ??zünürlü?ü i?in dual link 12G‑SDI ba?lant?lar?, ?ift ak??l? 3D stereoskopik deste?i ve 60p’ye varan kare h?zlar? i?erir. DeckLink 8K Pro ve DeckLink 4K Extreme 12G, DaVinci Resolve kurgu ve renk düzeltme ?al??malar?n?z i?in mükemmel se?imdir.

Technology chart

En ?ok Sevdi?iniz Yaz?l?m? Kullan?n

DeckLink kartlar?, kullanmay? en ?ok tercih etti?iniz yaz?l?m ile ?al???r.

Mac OS X icon

Mac

Ba?ka hi?bir capture ve playback kart?, Mac ile uyumlu olan, bu kadar fazla say?da yaz?l?m uygulamalar? taraf?ndan desteklenmemektedir. DaVinci Resolve, Avid Media Composer, Final Cut Pro X, Premiere Pro ve News Cutter gibi harika kurgu yaz?l?mlar? ile ?al??an sürücülere sahip olun. G?rsel efektler i?in Fusion, Nuke, After Effects ve Photoshop ile tam uyumlulu?a sahip olun. Ses ?al??malar?n?z i?in, DeckLink kartlar? DaVinci Resolve’deki Fairlight ses ?zelli?iyle, ProTools, Nuendo ve Cubase ile ?al???r. ?nternet yay?n? i?in Flash Media Encoder, Wirecast, Livestream Producer kullanabilirsiniz.

Windows icon

Windows

Geni? Windows yaz?l?m yelpazesine eri?im sa?lay?n. DeckLink; DaVinci Resolve, Avid Media Composer ve News Cutter, Premiere Pro, Sony Vegas Pro ve daha nice uygulamalar? kullanabilmeniz i?in WDM, DirectShow ve QuickTime programlar?n? destekler. G?rsel efektler i?in Fusion, After Effects ve Photoshop kullan?n. Desteklenen ses yaz?l?mlar? aras?nda Nuendo, Cubase ve daha fazlas? bulunur. ?nternet yay?n? yaparken Flash Media Encoder, Xsplit Broadcaster, Wirecast ve Livestream Procaster ile uyumluluk sunar.

Linux icon

Linux

DeckLink kartlar? a??k standart capture kartlar?d?r ve Linux bazl? video uygulamalar?n?n geli?tirilmesinde idealdir. DaVinci Resolve ile kurgu, renk düzeltme ve profesyonel ses kalitesi i?in kusursuz ?al??mak üzere tasarlanm??lard?r. Ayr?ca dahil olan ücretsiz ve detayl? olarak haz?rlanm?? SDK ile ihtiya?lar?n?za yan?t verecek spesifik ??zümler geli?tirmeniz kolay. DeckLink’i Linux i?letim sistemleriyle kullan?rken capture ve playback i?in Blackmagic Design’?n Media Express yaz?l?m? da mevcuttur.

Use Your Favorite Software
Next Page - ?? Ak???

Sonraki Sayfa

?? Ak???

hakk?nda daha fazla bilgi ?? Ak??? Arrow

hakk?nda daha fazla bilgi Yaz?l?m Arrow

hakk?nda daha fazla bilgi Kurulum Arrow

hakk?nda daha fazla bilgi Media Express Arrow

hakk?nda daha fazla bilgi Modeller Arrow

hakk?nda daha fazla bilgi Teknik ?zellikler Arrow

DeckLink Modelleri

DeckLink SDI Micro

DeckLink SDI Micro

1080p60’a kadar tüm formatlarda, e?zamanl? g?rüntü yakalama ve oynatma i?in 3G‑SDI ba?lant?larla minyatür M.2 kart.

US$155

?imdi Sat?n Al
DeckLink Micro Recorder

DeckLink Micro Recorder

Tüm formatlarda 1080p30’a kadar tek kanall? capture i?in HD-SDI ve HDMI ba?lant?larla minyatür 1 ?eritli mini PCIe kart.

US$189

?imdi Sat?n Al
DeckLink Mini Monitor

DeckLink Mini Monitor

1080p30’a kadar SD ve HD formatlar? i?in yay?n kalitesinde 10-bit SDI ve HDMI PCIe oynat?c? kart?.

US$185

?imdi Sat?n Al
DeckLink Mini Recorder

DeckLink Mini Recorder

1080p30’a kadar SD ve HD formatlar? i?in yay?n kalitesinde 10-bit SDI ve HDMI PCIe g?rüntü yakalama kart?.

US$185

?imdi Sat?n Al
DeckLink Mini Monitor 4K

DeckLink Mini Monitor 4K

HDR de dahil olmak üzere, 2160p30'a kadar tüm formatlarda 6G-SDI ve HDMI 2.0a ?zelliklerine sahip dü?ük profilli PCIe playback kart?!

US$245

?imdi Sat?n Al
DeckLink Mini Recorder 4K

DeckLink Mini Recorder 4K

HDR de dahil olmak üzere, 2160p30'a kadar tüm formatlarda 6G-SDI ve HDMI 2.0a ?zelliklerine sahip dü?ük profilli PCIe g?rüntü yakalama kart?!

US$245

?imdi Sat?n Al
DeckLink SDI 4K

DeckLink SDI 4K

SD, HD, 2K ve Ultra HD i?in 6G-SDI'l? g?rüntü yakalama ve oynat?c?.

US$365

?imdi Sat?n Al
DeckLink Duo 2

DeckLink Duo 2

1080p60'a kadar SD ve HD i?in 4 ba??ms?z kanall? PCIe g?rüntü yakalama ve playback kart?.

US$615

?imdi Sat?n Al
Yeni
DeckLink Duo 2 Mini

DeckLink Duo 2 Mini

1080p60'a kadar SD ve HD i?in 4 ba??ms?z kanall?, kü?ük profilli PCIe g?rüntü yakalama ve oynatma kart?.

US$615

Yak?nda Tüm Bayilerde
DeckLink Studio 4K

DeckLink Studio 4K

SD, HD ve Ultra HD'de 6G-SDI, HDMI 4K ve analog g?rüntü yakalama ve playback.

US$735

?imdi Sat?n Al
DeckLink 8K Pro

DeckLink 8K Pro

SD, HD, Ultra HD, 4K, 4K DCI, 8K ve 8K DCI i?in Quad Link 12G-SDI g?rüntü yakalama ve playback

US$799

?imdi Sat?n Al
DeckLink 4K Extreme 12G

DeckLink 4K Extreme 12G

SD, HD, Ultra HD'de 12G-SDI g?rüntü yakalama ve playback ve 10-bit YUV ya da 12-bit RGB'de 4096 x 2160p'ye kadar 4K DCI.

US$1,109

?imdi Sat?n Al
DeckLink 4K Extreme 12G - Quad SDI

DeckLink 4K Extreme 12G - Quad SDI

DeckLink 4K Extreme 12G g?rüntü yakalama kartlar?na Quad Link SDI giri? ve ??k??? ekleyin.

US$95

?imdi Sat?n Al
DeckLink Quad 2

DeckLink Quad 2

1080p60'a kadar sekiz kanall? ayarlanabilen PCIe video g?rüntü yakalama ve playback.

US$1,229

?imdi Sat?n Al
Yeni
DeckLink Quad HDMI Recorder

DeckLink Quad HDMI Recorder

D?rt adede kadar farkl? SD, HD, Ultra HD ve 4K formatta g?rüntüleri ayn? anda yakalamak i?in, 4 HDMI giri?li PCIe g?rüntü yakalama kart?.

US$675

?imdi Sat?n Al
成版人黄瓜app